Sustine Proiectele pentru adolescenti !


widgets

duminică, 2 septembrie 2012

Concurs pentru tineri !CONCURS!


Fa-ti vocea auzita! Este timpul ca deciziile care ii privesc pe tineri sa nu mai fie luate fara participarea sau reprezentarea lor!
Scolile trebuie sa isi respecte obligatia de a asigura accesul tinerilor la o educatie sexuala cuprinzatoare si pe intelesul lor. Dar de ce? Si cum ar trebui sa fie aceasta educatie sexuala?
Cu aceste intrebari in minte, si dupa ce ai citit pagina despre educatie sexuala, trimite-ne un desen, o fotografie sau un filmulet care sa contina un mesaj de continuare a frazei:
E NEVOIE DE EDUCATIE SEXUALA IN SCOLI PENTRU CA…
Cateva reguli ale concursului:
1. Materialele se vor trimite pana pe 7 septembrie inclusiv la adresa ududecd(at)ecpi.ro si vor putea fi votate pe pagina Galeriei concursului pana pe 8 septembrie, inclusiv.
Nu pot fi trimise mai mult de 2 materiale de persoana. Pentru a putea fi publicate pe platforma, e-mailul trebuie sa contina numele participantului.
Butonul de vot se afla in articolul corespunzator materialului, la finalul paginii. Vor fi luate in considerare voturile pozitive.
2. Pe 9 septembrie la ora 23:59 se inchide votarea. Castigatorul se anunta pe 9 septembrie si va fi premiat pe 10 septembrie, odata cu inchiderea campaniei “10 Zile de Activism”.
3. Pana pe 8 septembrie, materialele vor fi promovate prin intermediul paginii de Facebook “10 Zile de Activism” si pe paginile/blogurile partenerilor.
4. Premiul pentru cel mai votat material este de 400 RON.
5. Nu se accepta materiale care contin un limbaj vulgar, incita la ura sau contin imagini explicite. Ne rezervam dreptul de a respinge aceste materiale nemotivat. Materialele trebuie sa respecte legislatia privind drepturile de autor.
SUCCES!
Organizatorii campaniei în România sunt: Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) şi Centrul Euroregional Pentru Iniţiative Publice (ECPI).

Sursa (http://10activism.wordpress.com/)

Despre Campanie

De ce am găsit că este necesar sǎ începem o campanie pentru implicarea tinerilor în obţinerea educaţiei sexuale în şcoalǎ?

Pentru cǎ toţi adolescenţii au dreptul sǎ primeascǎ informaţii corecte şi care sǎ rǎspundǎ nevoilor lor în ceea ce priveşte sexualitatea şi sǎnǎtatea sexualǎ şi a reproducerii.
Pentru cǎ în România educaţia sexualǎ este inclusǎ într-o anumitǎ mǎsurǎ în materia opţionalǎ din învǎţǎmântul preuniversitar Educaţie pentru sǎnǎtate, însǎ în realitate foarte puţini elevi şi pǎrinţi îşi pot exercita opţiunea de a studia aceastǎ materie.

Pentru cǎ vârsta începerii vieţii sexuale este din ce în ce mai scǎzutǎ, iar adolescenţii care au informaţiile corecte şi adecvate, abilitatea de a gândi critic, încredere în ei înşişi şi respect faţǎ de ceilalţi sunt mai pregǎtiţi sǎ ia decizii informate şi responsabile.

Pentru cǎ multe dintre problemele legate de sǎnǎtatea sexualǎ şi reproductivǎ cu care se confruntǎ populaţia României pot fi prevenite sau combǎtute dacǎ populaţia încǎ de la vârste fragede deprinde comportamente sǎnǎtoase, învaţǎ sǎ se adreseze din timp serviciilor de sǎnǎtate disponibile şi îşi cunoaşte drepturile şi responsabilitǎţile.

Campania din România se înscrie în activităţile desfăşurate în cadrul campaniei internaţionale 10 Days of Activism, iniţiată de Y-PEER.

Organizatorii campaniei în România sunt: Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) şi Centrul Euroregional Pentru Iniţiative Publice (ECPI).

Sursa (http://10activism.wordpress.com/)

Educatia sexuala: cum ar trebui sa fie

Accesul la educație sexuală este un drept al tuturor persoanelor tinere, așa cum este menționat în multiple tratate și convenții internaționale la care a aderat și România: Conveția privind Eliminarea Tuturor Formelor de Violență Împotriva Femeii (CEDAW), Convenția privind Drepturile Copilului, Convenția privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (CESCR) și Programul de Acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare.


Informarea și educarea în domeniul sexualității, complexă, abordată din perspectiva drepturilor omului, echipează tinerii cu cunoștințele și deprinderile esențiale necesare pentru a acţiona conştient și a se bucura de propria sexualitate – fizic și emoțional, individual și relațional. Ele trebuie să fie adaptate vârstei și nivelului de dezvoltare al grupului căruia i se adresează și trebuie să permită tinerilor să:

Dezvolte deprinderi de viață precum gândirea critică și comunicarea, negocierea, auto-dezvoltarea și deprinderea de a lua decizii;
Dezvolte valori și atitudini pozitive precum deschiderea în gândire, respectul față de sine și față de ceilalți, aprecierea de sine pozitivă și atitudini lipsite de prejudecăți;
Câștige informații corecte privind sănătatea și drepturile în domeniul sexualității și reproducerii.
Informațiile nu trebuie să se limiteze la aspectele biologice ale sexualității și reproducerii ci să prezinte și perspectivele sale sociologice precum relațiile, diversitatea, orientarea sexuală, aspectele legate de gen.

Informarea, educarea și comunicarea în domeniul sexualității nu trebuie percepute ca activități izolate ci drept componente importante ale unor programe complexe destinate îmbunătățirii sănătății și bunăstării tinerilor.

Desigur că introducerea pe scară largă în şcolile din sistemul public a educaţiei sexuale de calitate reprezintă o mare provocare şi necesită un efort substanţial ce se poate face doar într-o perioadă îndelungată de timp. În acelaşi timp însă, numărul mare de sarcini la adolescente impune elaborarea şi implementarea unor programe urgente de informare şi educare destinate prevenirii sarcinilor la adolescente.

Aceste programe trebuie iniţiate din ciclul gimnazial, cu preponderenţă în mediul rural şi în şcolile frecventate de copii ce provin din categoriile defavorizate, pentru a putea asigura un nivel de informare/educare în rândul tinerilor care urmează în proporţii mai reduse cursurile liceale sau ale unor şcoli profesionale.Educaţia privind sǎnǎtatea sexualǎ şi a reproducerii nu este menitǎ sǎ înlocuiascǎ valorile tradiţionale ale familiei, ci sǎ ajute tinerii sǎ-şi identifice propriile lor valori şi sǎ afle care sunt opţiunile disponibile adecvate nevoilor lor.Statul are obligaţia sǎ asigure cǎ:

  • educaţia privind sǎnǎtatea sexualǎ şi a reproducerii este parte a curriculei şcolare obligatorii;
  • educaţia oferitǎ este acoperitoare din punct de vedere al timpului şi resurselor alocate (numǎr de profesori instruiţi, ore de instruire a profesorilor, teme acoperite in curriculǎ, manuale, etc.).
  • forma şi conţinutul educaţiei, inclusiv curricula şi metodele de predare sunt relevante, adecvate din punct de vedere cultural şi de calitate, în special cǎ sunt obiective, fundamentate pe dovezi ştiinţifice contemporane, nu implicǎ cenzurarea, ascunderea sau prezentarea eronatǎ a informaţiei;
  • existǎ o procedurǎ prin care se realizeazǎ monitorizarea şi evaluarea rezultatelor obţinute în urma procesului de educaţie.

(Cauza INTERIGHTS c. Croaţiei, Comitetul european pentru drepturile sociale,2009)